Статут
 Загальні положення
1.1. В умовах розвитку української державності важливою складовою змісту громадянського виховання є економічне виховання.
Шкільний клуб підприємництва створений з метою об’єднання дітей, які мають спільні економічні погляди та прагнуть до розвитку підприємницьких здібностей.
Діяльність клубу здійснюється на основі планування роботи клубу .
План роботи клубу затверджується директором школи.
 1.2. Основні завдання
Цілями роботи клубу є:
".розвиток мотивації до праці;
" усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи;
" формування установки на підприємливість;
" проактивність;
"готовність до соціальної творчості, як умови соціальної адаптації, конкурентноспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах;
" збагаченння та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки та суміжних наук;
" розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв’язання;
" формування елементів економічного мислення;
" розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами та громадськими організаціями.


 2. Основні форми роботи
Ø   Індивідуальне та групове професійне консультування.
Ø   Навчальні тренінги.
Ø   Тематичні заходи:
P екскурсії на підприємства;
P зустрічі;
P фестивалі професій;
P створення проектів;
P дні підприємливості, день професії батьків;
P бесіди...
Ø   Створення проектів.
Ø   Створення інформаційних ресурсів:
P презентації;
P сайти, блоги;
P відеофільми;
P газети.
Ø  Створення учнями портфоліо.
Ø  Участь в олімпіадах та конкурсах.
3. Структура шкільного клубу підприємництва
3.1Членами клубу можуть бути учні 8-11 класів, які розділяють принципи діяльності клубу та виявили бажання брати активну участь у роботі клубу.
3.2. Кількість членів клубу не повинна бути меншою ніж 10, та не більшою ніж 15.
3.3. Зарахування до шкільного клубу підприємництва відбувається на підставі усної заяви дитини на засіданні клубу.
3.4. Для участі в роботі клубу дітям необхідно представити (неповнолітнім) згоду батьків.
3.5. Роботою клубу керує вчитель економіки С.В. Данко, психологічний супровід здійснює практичний психолог О.В. Боднарюк.
3.6. Зі свого складу члени клубу обирають президента, його заступника.
Решта команди ділиться на сектори:
:  сектор ІКТ, який складається з блогерів;
&адміністративний сектор, до складу якого входять адміністратор, заступник і діловод;
· творчий сектор – фотограф, редактор, дизайнери.
3.7. Підставою для виключення з клубу є:
œ  - власна заява на виключення;
œ   - непідтримання статуту клубу і невиконання принципів роботи клубу.
 4. Обов’язки та права членів шкільного клубу підприємництва
4.1. Права
4Члени клубу мають право брати участь у всіх видах діяльності та пропонувати свої.
4 Члени кубу можуть обирати та бути вибраним на керівні та інші посади у клубі.
4 Члени клубу мають право бути у журі шкільних конкурсів.
4 Члени клубу мають право на заохочувальні призи, а найбільш активні можуть бути  відзначені грамотами школи, спонсорськими відзнаками та іншим.
 4.2. Обов’язки
4 Члени клубу зобов’язані дотримуватись вимог Статуту.
4 Члени клубу зобов’язані відвідувати усі заняття, бути активними.
4 Члени клубу зобов’язані дорожити честю клубу, своєчасно виконувати завдання.
4Члени клубу зобов’язані дотримуватися етики і конфіденційності, не розголошувати відомості про членів клубу.
 5. Режим роботи
5.1.  Засідання членів клубу здійснюються не менше одного разу на тиждень.
  5.2Діяльність клубу триватиме не менше 1 року.


1 коментар: